روانشناسی

مقاله مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه با ویژگی های شخصیت تاریک در بین دانشجویان

مقاله مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه با ویژگی های شخصیت تاریک در بین دانشجویان Comparison of early maladaptive schemas with dark personality traits among students… ادامه »مقاله مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه با ویژگی های شخصیت تاریک در بین دانشجویان

کتاب راهنمای آموزش مهارتهای ذهن آگاهی به کودکان و نوجوانان

کتاب راهنمای آموزش مهارتهای ذهن آگاهی به کودکان و نوجوانان

ذهن آگاهی، یا توجه آگاهی، حضور در لحظه یا به انگلیسی (Mindfulness – مایندفولنس ) یک فرایند روانشناختی آوردن توجه به تجربیات زمان حال، یا به عبارتی پرورش… ادامه »کتاب راهنمای آموزش مهارتهای ذهن آگاهی به کودکان و نوجوانان

Baby Depression

افسردگی نوزاد به منزله‌ی یک واقعیت شایع بالینی

📗افسردگی اتکایی📗 🔸جدول بالینی افسردگی اتکایی نوزاد که توسط “اشپیتز” توصیف شده است، از زاویه‌ی نشانه‌شناسی صریح، شرایط بروز آن در نوزاد ۶ تا ۱۸… ادامه »افسردگی نوزاد به منزله‌ی یک واقعیت شایع بالینی