برنامه ریزی چگونه موجب افزایش شادکامی و رضایت ما می شود؟

همه ما می‌دونیم برای داشتن یه زندگی ایده آل لازمه یه کارایی غیر از کارایی که الان انجام می‌دیم، انجام بدیم.

ادامه »برنامه ریزی چگونه موجب افزایش شادکامی و رضایت ما می شود؟

خانه مجردی ، خلوت‌گاهی که زمینه لغزش می‌شود

در این گفتار، ضمن برشمردن آسیب‌های «خانه مجردی»، از برخی علل و انگیزه‌های تمایل به این سبک زندگی می‌گوییم . تعریفی که از این پدیده ارائه می‌دهیم، نزدیک به مراد عمومی و فهم عرفی از آن است. این پدیده ناشی از عوامل متعددی می باشد ؛ عواملی همچون نبود مدارا میان افراد خانواده و نیز رفاه‌زدگی.

ادامه »خانه مجردی ، خلوت‌گاهی که زمینه لغزش می‌شود