گاه نوشت

Baby Depression

افسردگی نوزاد به منزله‌ی یک واقعیت شایع بالینی

📗افسردگی اتکایی📗 🔸جدول بالینی افسردگی اتکایی نوزاد که توسط “اشپیتز” توصیف شده است، از زاویه‌ی نشانه‌شناسی صریح، شرایط بروز آن در نوزاد ۶ تا ۱۸… ادامه »افسردگی نوزاد به منزله‌ی یک واقعیت شایع بالینی

مهارت های دهگانه ضروری برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق

مهارت های دهگانه ضروری برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق

مهارت خودآگاهی مهارت همدلی مهارت روابط بین فردی مهارت ارتباط موثر مهارت مقابله با استرس مهارت مدیریت هیجان مهارت حل مسئله مهارتت تصمیم گیری مهارت… ادامه »مهارت های دهگانه ضروری برای داشتن زندگی فردی و اجتماعی موفق